Hommage au feu Docteur Marc Etienne                                    

Décédé en 2019 à l'âge de presque 80   
                               

Marc Etienne a ouvert mes yeux !                             

J'ai pu rencontrer ce dermatologue / phlébologue remarquable il y a 36 ans:                                                                                                                     
Pendant 9 mois, une fois par semaine, j'avais conduit une de ses anciennes patientes dans sa consultation à Anderlecht. La "compression multicouche" était le slogan du docteur Marc Etienne. J'ai vu travailler Marc Etienne pendant 9 mois. Bien sûr, il y avait aussi sa "crème blanche" et les petites mousses.             


Eerbetoon aan wijlen Dokter Marc Etienne

Overleden in 2019 op bijna 80-jarige leeftijd.

Marc Etienne heeft mijn ogen geopend !

Ik heb deze merkwaardige dermatoloog / fleboloog zo'n 36 jaar geleden mogen ontmoeten:

Gedurende 9 maand heb ik een van zijn vroegere patiëntes wekelijks naar zijn consultatie gevoerd in Anderlecht. Het "meerlagig aandrukverband" was de slagzin van dokter Marc Etienne. Ik heb Marc Etienne zien werken gedurende 9 maand. Natuurlijk waren er ook zijn witte bandjes en de kleine mousses.

Eschara's door het dragen van te kleine schoenen. Nochtans had deze patiënte aangepaste schoenen met speciale voetzolen...

Eschara's door te kleine schoenen !

Deze patiënte had aangepaste schoenen met speciale voetzolen. Toch droeg zij liever haar veel te kleine (maar zeer mooie) schoenen. De gevolgen waren niet min. Hier ziet u de pas uitgesneden eschara's. De situatie is (nog) niet dramatisch. Honey-Wax in de kraters. Deze patiënte wordt gedialiseerd en heeft suikerziekte. Daardoor voelde zij niet dat haar tenen aan 't verpletteren waren in de te nauwe schoenen.